Szczegóły

Tytuł artykułu

Przyszłość badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i gospodarczych na przykładzie spisu ludności

Tytuł czasopisma

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Rocznik

2019

Autorzy

Słowa kluczowe

statystyka publiczna ; spisy powszechne ; rejestry administracyjne ; Big Data

Zakres

173-194

Wydawca

Polska Akademia Nauk

Data

2019.12.30

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-66-6

Strony

253 s.

Język

polski
×