Szczegóły

Tytuł artykułu

Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na ostatni kryzys?

Tytuł czasopisma

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Rocznik

2019

Autorzy

Słowa kluczowe

ekonomia głównego nurtu ; nurty heterodoksyjne ; światowy kryzys gospodarczy i finansowy

Zakres

69-77

Wydawca

Polska Akademia Nauk

Data

2019.12.30

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-66-6

Strony

253 s.

Język

polski
×