Szczegóły

Tytuł artykułu

Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmum etodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna

Tytuł czasopisma

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Rocznik

2019

Autorzy

Słowa kluczowe

ekonomia głównego nurtu ; mainstream ; ortodoksja ; heterodoksja ; pluralizm metodologiczny ; ekonomia pozytywna (deskryptywna) ; ekonomia normatywna

Zakres

41-56

Wydawca

Polska Akademia Nauk

Data

2019.12.30

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-66-6

Strony

253 s.

Język

polski
×