Details

Title

Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmum etodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna

Journal title

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Yearbook

2019

Authors

Keywords

ekonomia głównego nurtu ; mainstream ; ortodoksja ; heterodoksja ; pluralizm metodologiczny ; ekonomia pozytywna (deskryptywna) ; ekonomia normatywna

Coverage

41-56

Publisher

Polska Akademia Nauk

Date

2019.12.30

Publication type

Rozdział

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-66-6

Pages

253 s.

Language

polski
×