Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 2. Ekonomiczne badania nad migracjami

Tytuł czasopisma

Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku

Autorzy

Zakres

68-85

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Data

2018

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-940012-8-5
×