Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 1. Demograficzne aspekty badań nad migracjami

Tytuł czasopisma

Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku

Autorzy

Współtwórca

Okólski, Marek

Zakres

30-67

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Data

2018

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-940012-8-5
×