Details

Title

Rozdział 1. Demograficzne aspekty badań nad migracjami

Journal title

Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku

Authors

Contributor

Okólski, Marek

Coverage

30-67

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Date

2018

Publication type

Rozdział

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-940012-8-5
×