Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstęp. Studia migracyjne w Polsce po 1989 roku – szkic mapy pola badawczego

Tytuł czasopisma

Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku

Autorzy

Zakres

3-29

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Data

2018

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-940012-8-5
×