Details

Title

Podziękowanie

Journal title

Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku

Authors

Coverage

2

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Date

2018

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-940012-8-5
×