Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział IV. Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów

Tytuł czasopisma

Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej

Rocznik

2017

Autorzy

Zakres

303-384

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Komitet Naukoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

ISBN: 978-83-63305-46-8

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Strony

390 s.

Język

polski
×