Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 12
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Climate change is changing the Earth and changing people. They have the importance of an existential catastrophe. We are in their initial phase. It is uncertain whether they can be stopped or reduced, but it is certain that the process of change has already begun. It has also not been established whether their source is man or the causes are in the very nature of the planet and the cosmos. In any case, human activity matters, and therefore his, or our, responsibility. Next to this, i.e. counteracting, the issue of defense against increasing threats is no less important. This defense has to be started now and it covers a number of activities and areas of social life. The article defines them.
Go to publication

Abstract

Pierwotnie, w klasycznych historycznych argumentach myśli ekonomicznej, biurokratyzacja i marketyzacja miały stanowić alternatywę. Rzeczywistość formująca się od ostatniego ćwierćwiecza XX wieku pokazała, że jest to koniunkcja. Postępująca marketyzacja i rozszerzenie utowarowienia na całe życie społeczne i indywidualne związane są z postępującą biurokratyzacją. Biurokracja, jako narzędzie przekształcania cech swoistych i jakościowych w uniwersalne i ilościowe, stała się niezbędną funkcjonalną instytucją neoliberalnego systemu wolnorynkowego. Zarazem rynek i biurokracja wyznaczają szczególnie dogodne pole dla ucieczki od odpowiedzialności. Także zaniku sprawczości. Tekst łączy w sobie perspektywę diagnostyczną z prognostyczną, obie zawierają przestrogę.
Go to publication

This page uses 'cookies'. Learn more