Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 15
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Mankind is increasingly responsible for the degradation of the environment. This process increases the risk of a collapse of the civilization’s development. The human impact on the environment is already so great that the present epoch is called anthropocene. This means that man not only destroys, but through appropriate action can reverse the degradation process. The author distinguishes two development paths to avoid future threats. The first one is endogenous. It is based on the conviction that the values of humankind must change. In this regard, it is necessary to limit the commonly used principle of maximizing profi t and exchange it for something more attractive. This new value is not yet widely defined. The second path is based on the occurrence of an exogenous factor that would shake the world’s societies and in a certain way “force” change. The study was based on critical analysis of available literature.
Go to publication

Abstract

Celem artykułu jest pokazanie wizji powolnego upadku cywilizacji ludzkiej, który dzieje się pod wpływem czynników środowiskowych. Proces ten przebiega praktycznie niezauważenie, co powoduje, że decydenci oraz społeczeństwa nie są skłonne do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do uniknięcia zagrożeń. W efekcie uwarunkowania środowiskowe powodują pogarszającą się sytuację gospodarczą oraz prowadzą do napięć politycznych. Obserwowany jest spadek jakości życia, któremu nie można zapobiec.
Go to publication

This page uses 'cookies'. Learn more