Funkcje narzędzi polityki przestrzennej

Szczegóły

Zawartość

Strona tytułowa i redakcyjna w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 156 s.

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Solarek
Aleksander Noworól
Maciej J. Nowak
Dorota Sikora-Fernandez
Barbara Szulczewska
Michał Kupiec
Klaudyna Kojder
Irena Baranowska-Bosiacka
Małgorzata Blaszke
Urszula Myga-Piątek
Spis treści w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 4-6

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Solarek
Aleksander Noworól
Maciej J. Nowak
Dorota Sikora-Fernandez
Barbara Szulczewska
Michał Kupiec
Klaudyna Kojder
Irena Baranowska-Bosiacka
Małgorzata Blaszke
Urszula Myga-Piątek
Abstract w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 156 s.

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Solarek
Aleksander Noworól
Maciej J. Nowak
Dorota Sikora-Fernandez
Barbara Szulczewska
Michał Kupiec
Klaudyna Kojder
Irena Baranowska-Bosiacka
Małgorzata Blaszke
Urszula Myga-Piątek
Wprowadzenie w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 8-9

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Solarek
Aleksander Noworól
Maciej J. Nowak
Dorota Sikora-Fernandez
Barbara Szulczewska
Michał Kupiec
Klaudyna Kojder
Irena Baranowska-Bosiacka
Małgorzata Blaszke
Urszula Myga-Piątek
s: 10-28

Autorzy i Afiliacje

Aleksander Noworól
s: 29-60

Autorzy i Afiliacje

Barbara Szulczewska
Maciej J. Nowak
Krystyna Solarek
s: 61-90

Autorzy i Afiliacje

Urszula Myga-Piątek
Maciej J. Nowak
Rozdział 4. Narzędzia polityki przestrzennej a ochrona zdrowia w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 91-109

Autorzy i Afiliacje

Klaudyna Kojder
Michał Kupiec
Irena Baranowska-Bosiacka
Maciej J. Nowak
s: 110-141

Autorzy i Afiliacje

Dorota Sikora-Fernandez
Maciej J. Nowak
Małgorzata Blaszke
Zakończenie w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 142

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Solarek
Aleksander Noworól
Maciej J. Nowak
Dorota Sikora-Fernandez
Barbara Szulczewska
Michał Kupiec
Klaudyna Kojder
Irena Baranowska-Bosiacka
Małgorzata Blaszke
Urszula Myga-Piątek
Bibliografia w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 144-155

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Solarek
Aleksander Noworól
Maciej J. Nowak
Dorota Sikora-Fernandez
Barbara Szulczewska
Michał Kupiec
Klaudyna Kojder
Irena Baranowska-Bosiacka
Małgorzata Blaszke
Urszula Myga-Piątek
Informacje o Autorach w: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
s: 156 s.

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Solarek
Aleksander Noworól
Maciej J. Nowak
Dorota Sikora-Fernandez
Barbara Szulczewska
Michał Kupiec
Klaudyna Kojder
Irena Baranowska-Bosiacka
Małgorzata Blaszke
Urszula Myga-Piątek

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji