Kryzysy systemowe

Details

Content

Strona tytułowa in: Kryzysy systemowe

Authors and Affiliations

Jerzy Kleer (red. nauk)
Elżbieta Mączyńska (red. nauk)
Jan Jakub Michałek (red. nauk.)
Józef Niżnik (red. nauk.)
Strona redakcyjna in: Kryzysy systemowe

Authors and Affiliations

Jerzy Kleer (red. nauk)
Elżbieta Mączyńska (red. nauk)
Jan Jakub Michałek (red. nauk.)
Józef Niżnik (red. nauk.)
Spis treści in: Kryzysy systemowe

Authors and Affiliations

Jerzy Kleer (red. nauk)
Elżbieta Mączyńska (red. nauk)
Jan Jakub Michałek (red. nauk.)
Józef Niżnik (red. nauk.)
Wstęp in: Kryzysy systemowe

Authors and Affiliations

Jerzy Kleer (red. nauk)
Elżbieta Mączyńska (red. nauk)
Jan Jakub Michałek (red. nauk.)
Józef Niżnik (red. nauk.)

Authors and Affiliations

Jerzy Wilkin

Authors and Affiliations

Andrzej P. Wierzbicki

Authors and Affiliations

Elżbieta Mączyńska

Authors and Affiliations

Piotr Pysz
Megasystemy są śmiertelne in: Kryzysy systemowe

Authors and Affiliations

Zbigniew Madej

Authors and Affiliations

Stanisław M. Szukalski

Authors and Affiliations

Katarzyna A. Nawrot
Chiny jako aktor globalny in: Kryzysy systemowe

Authors and Affiliations

Bogdan Góralczyk

Authors and Affiliations

Leszek Jerzy Jasiński

Authors and Affiliations

Andrzej Sopoćko
Informacja o Autorach in: Kryzysy systemowe

Authors and Affiliations

Jerzy Kleer (red. nauk)
Elżbieta Mączyńska (red. nauk)
Jan Jakub Michałek (red. nauk.)
Józef Niżnik (red. nauk.)

Additional information

Wydanie II uzupełnione

This page uses 'cookies'. Learn more