Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Details

Content

Strona tytułowa i redakcyjna in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Spis treści in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Abstract in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Wprowadzenie in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 1. Założenia, pytania i metody badawcze in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 2. Przemiany ludnościowe in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 3. Warunki życia; relacje społeczne in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 4. Funkcje gospodarcze – stan wyjściowy i zmiany in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 5. Społeczne i gospodarcze funkcje o lokalnym zasięgu; rynek i pole dojazdów do pracy in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 6. Funkcje wyspecjalizowane – wyniki badania ankietowego wybranych przedsiębiorstw in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 7. Podstawy gospodarcze – profile funkcjonalne małych miast in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Rozdział 8. W kierunku syntezy in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Zakończenie in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Bibliografia in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Spis rycin in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Spis fotografii in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Spis tabel in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Podziękowania in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak
Informacje o Autorce in: Małe miasta Polski północno-wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

Authors and Affiliations

Ewa Korcelli-Olejniczak

This page uses 'cookies'. Learn more