Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji

Szczegóły

Zawartość

Spis treści w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Abstract w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Wstęp w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Rozdział I. Rewitalizacja w ujęciu historycznym i teoretycznym w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Rozdział II. Włączenie społeczne – interesariusze i ich rola w procesie rewitalizacji w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Rozdział III. Współczesne podejścia do procesów rewitalizacji w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Rozdział IV. Planowanie procesów rewitalizacji w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Rozdział V. Nowoczesne metody i narzędzia w rewitalizacji w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Podsumowanie w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Bibliografia w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Spis rycin w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Spis tabel w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak
Informacje o Autorach w: Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
s: 153 ss.

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nowakowska
Paulina Legutko-Kobus
Bartosz M. Walczak

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji