Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych

Szczegóły

Zawartość

Strona tytułowa i redakcyjna w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski
Wprowadzenie w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski
Rozdział 1: Źródła kryzysu polskiej przestrzeni w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski
Rozdział 2: Skutki i koszty chaosu przestrzennego w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski
Rozdział 3: Bariery zmian i wrogowie ładu przestrzennego w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski
Rozdział 4: Ład przestrzenny – odpowiedzialność władzy publicznej w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski
Rozdział 5: Rekomendacje w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski
Rozdział 6: Uwarunkowania reformy i drogi dojścia do sprawnego systemu regulacyjnego w gospodarce przestrzennej w: Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych
s: 40 ss.

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Śleszyński
Tadeusz Markowski
Adam Kowalewski

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji