Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego

Details

Content

Strona tytułowa in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Strona redakcyjna in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Spis treści - Contents in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Abstract in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Wprowadzenie in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Rozdział I. Czynniki rozwoju regionalnego w Polsce in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Zakończenie in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Bibliografia in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Spis rycin in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Spis tabel in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Informacje o Autorach in: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
p: 199 s.

Authors and Affiliations

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak

This page uses 'cookies'. Learn more