Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego

Szczegóły

Zawartość

Strona tytułowa w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Strona redakcyjna w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Spis treści - Contents w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Abstract w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Wprowadzenie w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Zakończenie w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Bibliografia w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Spis rycin w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Spis tabel w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak
Informacje o Autorach w: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego
s: 199 s.

Autorzy i Afiliacje

Roman Rudnicki
Anna Dubownik
Barbara Szyda
Kamil Kaliński
Czesław Adamiak

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji